"Wartość przedmiotu sporu wynosi 249 476 370 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Przedmiotem pozwu wzajemnego jest roszczenie Skarbu Państwa GDDKiA o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia GDDKiA od umowy wraz z odsetkami ustawowymi oraz kary umownej z tytułu przekroczenia czasu na ukończenie robót budowlanych wraz odsetkami. Emitent kwestionuje w całości zasadność roszczeń zgłaszanych przez GDDKiA" - czytamy w komunikacie.

W lutym 2014 r. Polimex-Mostostal i Doprastav a.s. złożyły pozwy przeciwko GDDKiA w sprawie wypłaty kar umownych za zerwanie kontraktów na budowę odcinków dróg A4 odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) - Jarosław (węzeł Wierzbna) oraz S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek węzeł "Mikuszowice" - Żywiec.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 2,1 mld zł w 2014 r.