Spółka przypomina, że w konsekwencji kryzysu na rynku nieruchomości w 2009 r. wystąpiła do francuskiego sądu o wszczęcie pewnego rodzaju postępowania upadłościowego, tzw. postępowania naprawczego (Safeguard Plan lub Sauvegarde). Sąd uruchomił je w marcu 2009 r. Plan naprawczy został zatwierdzony w maju 2010 r. i przewidywał m.in. 10-letni okres spłat wierzytelności objętych postępowaniem. W 2014 r. Orco przeprowadziło restrukturyzację zadłużenia w obligacjach.

"Po reorganizacji spółki, która miała miejsce w 2014 r., spółka postanowiła ubiegać się o modyfikację mającą na celu zakończenie postępowania naprawczego związaną z wcześniejszą spłatą tych wierzytelności objętych postępowaniem naprawczym, które stały się wymagalne" - czytamy w komunikacie.

Wierzytelności związane z tym wnioskiem opiewają na 9,76 mln euro i obejmują pozostałe do spłaty zadłużenie z tytułu obligacji (4,38 mln euro), jak również dług wobec dostawców oraz gwarancje dla banków (5,39 mln euro), podano także.

Orco Property Group jest inwestorem, deweloperem oraz zarządcą aktywów działającym na środkowoeuropejskim rynku nieruchomości i usług hotelarskich. Działa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, koncentrując się na rynku czeskim, węgierskim, polskim, rosyjskim, chorwackim, niemieckim i słowackim. Siedziba główna Orco Property Group mieści się w Luksemburgu.