"Złożenie wniosku spowodowane było m.in. koniecznością dokonania pogłębionej analizy zapisów prospektu emisyjnego w związku ze sprawami poruszonymi na prezydium Komisji Nadzoru Finansowego. Po wyjaśnieniu poruszonych zagadnień emitent przedłoży niezwłocznie wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania o zatwierdzenie prospektu emisyjnego oraz poinformuje o tym raportem bieżącym" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec lutego Mediacap złożył do KNF prospekt emisyjny w związku z emisją do 1,6 mln akcji zwykłych serii E, która ma poprzedzić przeniesienie na rynek główny GPW. Oferta publiczna i przeniesienie notowań planowane były wcześniej na II kwartał tego roku.

Spółka jest notowana na rynku alternatywnym New Connect od grudnia 2008 r.

Mediacap to grupa świadcząca usługi z zakresu mediów, marketingu, reklamy online i usług IT oraz badań rynku i opinii publicznej. W skład grupy wchodzą Scholz & Friends Warszawa, The Digitals, Grupa IQS i EM LAB. Spółki te działają w segmentach tworzenia i realizacji strategii reklamowych, marketingu interaktywnego i nowych mediów, badań rynku i opinii publicznej oraz event marketingu.