Oferującym jest Vestor Dom Maklerski.

Podczas walnego, które odbyło się na początku kwietnia br. akcjonariusze Esotiq & Henderson zdecydowali o emisji do 450 tys. akcji serii F w drodze emisji publicznej i ubieganiu się o wejście na rynek główny GPW.

W uzasadnieniu uchwały podano, że głównym celem emisji akcji jest pozyskanie środków finansowych w kwocie do 16 mln zł, które posłużą wsparciu wdrożenia nowych projektów inwestycyjnych Esotiq & Henderson gwarantujących wzrost potencjału spółki i umocnienie jej pozycji konkurencyjnej.

Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2011 r.