Zarówno Donald Tusk, jak i Jean-Claude Juncker, podkreślają, że wczorajsze propozycje premiera Ciprasa są solidną podstawą merytoryczną do dalszych negocjacji.

Ostatnie godziny pokazały, że wszystkie strony są w pełni zaangażowane by znaleźć porozumienie. Nowe greckie propozycje przedstawione trzem instytucjom są pozytywnym krokiem - skomentował Tusk.

Według informacji napływających z Brukseli, Grecy zgodzili się na szereg nowych regulacji mających w założeniu zwiększyć wpływy do budżetu, a tym samym uratować Helladę przed bankructwem. Rozszerzenie 23 proc. stawki VAT na kolejne produkty i usługi, zwiększenie podatku od zysku przedsiębiorstw do 29 proc, rozbudowanie podatku od luksusu – to tylko niektóre zobowiązania, które – teoretycznie – przyjął na siebie Cipras. Grecki optymizm udzielił się również inwestorom: Po spotkaniu ministrów finansów państw strefy euro (poprzedzającym główny szczyt z udziałem liderów krajów Eurostrefy), giełdy na Starym Kontynencie wykazywały niezwykle pozytywne nastroje – najważniejsze indeksy na frankfurckim oraz paryskim parkiecie wzrosły o ok. 4 proc., natomiast w Londynie o prawie 2 proc.

Dzisiejsza sesja to kolejny dzień wyczekiwania europejskich inwestorów na ostateczne rozwiązanie greckich problemów. Szef KE Jean-Claude Juncker poinformował bowiem, że już jutro odbędzie się kolejne spotkanie ministrów finansów państw strefy euro, na którym zapaść mają konkretne już decyzje. Oby.