"Zgodnie z zapisami umowy sprzedaży 20% akcji ING PTE na rzecz ING Continental Europe Holdings B.V. (ING CEH), dywidenda przypadająca w 2015 r. na pakiet akcji będący przedmiotem umowy sprzedaży została uwzględniona w ustalonej cenie sprzedaży akcji (całkowita cena 210 mln zł). Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 23 czerwca 2015 r. Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia ING PTE kwota dywidendy należna bankowi wynosi 82 mln zł" - czytamy w komunikacie. 

Przeniesienie własności akcji oraz ostateczne rozliczenie transakcji nastąpi pod warunkiem uzyskania przez ING CEH bezwarunkowego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, zaznaczono w informacji.

Głównym akcjonariuszem ING Banku Śląskiego jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 99,86 mld zł na koniec 2014 r.