Livechat Software  

Livechat Software rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 18,28 mln zł z zysku za rok obrotowy 2014/2015 (zakończony 31 marca 2015 r.), wynoszącego 18,45 mln zł, co da wypłatę w wysokości 71 gr na akcję, podała spółka. >>>>  

ING Bank Śląski 

ING Banku Śląski otrzyma 82 mln zł dywidendy za rok 2014 od ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego (ING PTE), podał bank.  >>>>  

Krka 

Zarząd Giełdy postanowił zawiesić obrót akcjami spółki Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto do końca dnia sesyjnego następującego po dniu podania przez spółkę do publicznej wiadomości szczegółowych informacji odnośnie do ważności uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu spółki w dniu 18 czerwca, podała giełda. >>>>  

Indata Software 

Indata Software, w uzgodnieniu z oferującym Domem Maklerskim mBanku, podjęło decyzję o zmianie harmonogramu przeprowadzenia oferty publicznej do 26 mln Akcji Serii H i przesunięciu planowanej emisji na wrzesień, poinformował prezes Grzegorz Czapla. >>>>  

Pekabex 

W ramach pierwszej oferty publicznej Pekabeksu inwestorom przydzielone zostały wszystkie oferowane akcje, czyli prawie 7,37 mln sztuk, w tym 3 mln akcji nowej emisji. Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały zredukowane średnio o 84%, podała spółka. >>>> 

Grupa Lotos 

Grupa Lotos otworzyła nową stację paliw w Kaliszu, zwiększając tym samym liczbę stacji do 450, podała spółka. >>>>  

Marża przerobowa Grupy Lotos utrzymuje się w I półroczu na relatywnie wysokim poziomie, co daje rafinerii możliwości przerobu i sprzedaży dużej masy produktów, także na eksport i pozwala oczekiwać dobrych wielkości operacyjnych przy pełnym wykorzystaniu mocy destylacyjnych, poinformował wiceprezes Grupy Lotos Marek Sokołowski.>>>>  

UniCredit 

Moody's Investors Service podwyższył długoterminowy rating depozytowy i rating długu senioralnego UniCredit do Baa1 z Baa2 oraz podtrzymał rating krótkoterminowy na poziomie Prime-2, podał bank. >>>>  

Robyg  

Spółka zależna Robyga zawarła przedwstępną warunkową umowę nabycia nieruchomości o powierzchni ok. 3,5 ha w warszawskiej dzielnicy Bemowo za cenę netto ok. 27 mln zł, podał Robyg. "Zawarcie umowy przenoszącej własność powyższej nieruchomości na kupującego nastąpi w terminie do dnia 20.02.2017 z możliwością przesunięcia tego terminu do 30 kwietnia 2017 roku" – czytamy w komunikacie. Warunkiem realizacji umowy jest otrzymanie przez kupującego do 31 stycznia 2017 r. ostatecznej decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych zezwalającej na nabycie tej nieruchomości albo decyzji, że zgoda taka nie jest wymagana, nabycie do 15 sierpnia 2015 r przez kupującego nieruchomości na Bemowie, dla której przedwstępną umowę podpisano na początku czerwca, a także dokonanie podziału nieruchomości w ten sposób, aby powstała wyodrębniona działka będąca przedmiotem sprzedaży. 

Work Service  

Work Service wypłaci dywidendę z zysku za 2014 r. w wysokości 0,16 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Bogdanka 

EuroRating obniżył perspektywę ratingu kredytowego spółki Lubelski Węgiel Bogdanka do negatywnej ze stabilnej, utrzymując sam rating na poziomie BBB, podał EuroRating. >>>>  

PKO BP, Raiffeisen Polbanku, BPH

PKO Bank Polski nie jest zainteresowany przejęciem Raiffeisen Polbanku ani Banku BPH, poinformował prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło. >>>> 

BZ WBK

Bank Zachodni WBK rozpoczął współpracę z Bank of Shanghai poprzez International Desk Grupy Santander - specjalny zespół doradców obsługujących klientów z zagranicy, w tym z Polski, podał bank. >>>>  

Komputronik 

Komputronik zapowiada kontynuację strategii, która pozwoliła na dynamiczne wzrosty w poprzednim roku finansowym, dalszy rozwój swoich kanałów sprzedaży i marek, a także wykorzystanie możliwości nowego magazynu, poinformował prezes Wojciech Buczkowski. >>>>      

Alior Bank, Meritum Bank 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na połączenie Alior Banku i Meritum Banku ICB, podała Komisja. >>>>  

Aforti Holding, Invista Domu Maklerskiego  

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie zgodziła się na przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Invista Dom Maklerski przez Aforti Holding, podała KNF. Aforti chciało zostać wyłącznym udziałowcem domu maklerskiego. >>>>  

Kruk  

Akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie 25,94 mln zł dywidendy tj. 1,5 zł na akcję z zysku za 2014 rok, podała spółka. >>>>  

Netia 

Rada nadzorcza Netii odwołała Pawła Szymańskiego z funkcji prezesa, podała spółka. Do czasowego wykonywania czynności prezesa RN delegowała ze swojego grona Bogusławę Matuszewską. >>>> 

Apator 

Akcjonariusze Apatora zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 26,49 mln zł z zysku za 2014 rok. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,8 zł brutto, uwzględniając wypłaconą już dywidendę zaliczkową, podała spółka. >>>>  

Atal 

Atal zawarł z bankiem PKO BP dwie umowy kredytowe, na kwotę łącznie do 49 mln zł, których przedmiotem jest finansowanie nowych inwestycji, podała spółka. Pierwsza umowa dotyczy kredytu na finansowanie inwestycji Oaza Wilanów II, do kwoty 20 mln zł z terminem spłaty do dnia 30.09.2017 r, druga kredytu na finansowanie inwestycji Atal Marina II Apartamenty, do kwoty 29 mln zł z terminem spłaty do dnia 31.12.2017 r., czytamy w komunikacie.