Jednocześnie z badania wynika, że niemal tyle samo Polaków opowiada się "za" przyjęciem euro w Polsce, co "przeciw".

"Grupa zwolenników wprowadzenia waluty euro przewyższa jednak o 5 pkt. proc. grupę sceptyków – 41 proc. jest zdania, że Polska nigdy nie powinna przyjąć wspólnej waluty europejskiej" - napisano w badaniu.

"Większość Polaków (68 proc.) jest przekonana, że waluta europejska nie wpłynie korzystnie na sytuację ich gospodarstw domowych. Przeciwnego zdania jest 10 proc. badanych. 11 proc. Polaków uważa, że przyjęcie waluty euro nie będzie miało wpływu na sytuację ich gospodarstw domowych" - dodano.

Ponadto, połowa Polaków (49 proc.) uważa, że wejście Polski do strefy euro wpłynie niekorzystnie na poczucie tożsamości narodowej.

"O korzystnym wpływie wspomina 12 proc. ankietowanych, natomiast zdaniem 24 proc. Polaków przyjęcie waluty euro nie będzie miało wpływu na naszą tożsamość narodową" - napisano.

"Przyjęcie wspólnej waluty europejskiej w Polsce wpłynie niekorzystnie na polską gospodarkę zdaniem połowy Polaków (51 proc.). Natomiast jedna piąta badanych (19 proc.) uważa, że zamiana złotego na euro będzie dla naszej gospodarki korzystna. 11 proc. jest zdania, że nie będzie miała żadnego wpływu" - dodano.

Badanie przeprowadzono w dn. 12-17 czerwca na grupie 1015 osób.

>>> Czytaj też: Już niedługo do kieszeni Polaków trafi banknot 500-złotowy