"Akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 5 grudnia 2014 roku została wypłacona w dniu 12 grudnia 2014 roku zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2014 rok w łącznej wysokości 9 932 108,40 zł, czyli 0,30 zł brutto na akcję. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 33 107 028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C" - głosi komunikat.

Pozostała część dywidendy w łącznej wysokości 16 553 514 zł, czyli 0,5 zł brutto na akcję, zostanie wypłacona w dniu 14 lipca 2015 roku. Prawo do tej części dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator w dniu 30 czerwca 2015 roku. Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 33 107 028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C, podano również.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.