Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec maja br. 10,8 proc. wobec 11,2 proc. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W maju 2014 r. stopa ta wyniosła 12,5 proc.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu maja wyniosła 1 702,1 tys., czyli była niższa o 14,3 proc. niż przed rokiem.

Prognozy 13 ekonomistów wahały się od 10,7 proc. do 11,1 proc., przy średniej na poziomie 10,78 proc. (wobec 11,2 proc. rok do roku miesiąc wcześniej). 

>>> Polecamy: Tak wygląda polska bieda. Najważniejsze fakty o ubóstwie Polaków

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w maju br. 161,4 tys. wobec 175 tys. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W maju 2014 r. liczba nowych bezrobotnych wyniosła 166,7 tys. osób.

Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) szacowało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju 10,8 proc.

W założeniach do budżetu na 2016 r. rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 10,5 proc. w grudniu 2015 r., ale przedstawiciele resortu pracy wielokrotnie sygnalizowali, że liczą na wynik jednocyfrowy na koniec bieżącego roku.

Jak podaje GUS, najwyższą stopę bezrobocia na koniec maja odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (17,3 proc.), kujawsko-pomorskim (14,5 proc.), zachodniopomorskim (14,3 proc.), podkarpackim (13,7 proc.) i świętokrzyskim (13,5 proc.). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (7,2 proc.), małopolskie i śląskie (po 9,2 proc.) oraz mazowieckie (9,3 proc.). W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia spadła we wszystkich województwach, w największym stopniu zmniejszyła się w województwach warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim (po 0,7 proc.).

Bezrobocie najniższe od 6 lat

Choć stopa bezrobocia osiągnęła w maju br. poziom najniższy od blisko 6 lat (tj. od sierpnia 2009 r.), analitycy są podzieleni co do tego, czy na koniec roku zobaczymy wynik jednocyfrowy.

Niektórzy z nich liczą, że silne spadki utrzymają się jeszcze w miesiącach wakacyjnych, kiedy stopa bezrobocia rejestrowanego może obniżyć się poniżej 10 proc., choć inni sądzą, że najdynamiczniejszy etap poprawy na rynku pracy jest już za nami. W grudniu 2015 r. spodziewany jest wskaźnik na poziomie od nieco poniżej 10 proc. do blisko 11 proc.

"Oczekujemy, że pomimo solidnych perspektyw wzrostu PKB ta tendencja wygasającego spadku stopy bezrobocia utrzyma się w drugiej połowie br. W grudniu przewidujemy spadek stopy bezrobocia do poziomu 10,6 proc., czyli o 0,9 pkt proc. r/r" - mówi główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski

"Szacujemy, że w sierpniu/wrześniu odsetek bezrobotnych spadnie poniżej progu 10% i w okolicy tego poziomu pozostanie także na koniec bieżącego roku. Korzystne zmiany na rynku pracy powinny więc w dalszym ciągu pozostawać czynnikiem wspierającym konsumpcję prywatną" - twierdzą ekonomiści Raiffeisen Polbanku