W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 4,9 proc. (wobec spadku o 11,4 proc. m/m miesiąc wcześniej), podał Urząd.

Zamówienia na eksport i wywóz zmniejszyły się w maju br. o 1,5 proc. r/r (i spadły o 4,5 proc. m/m).

Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.