Łączna liczba akcji objęta dywidendą wynosi 103 521 223. Jednocześnie ustalono 14 lipca jako dzień dywidendy oraz 30 lipca jako termin wypłaty dywidendy, podano w komunikacie. 

Grupa kapitałowa Duon to jeden z wiodących w Polsce dostawców gazu ziemnego spoza grupy PGNiG. Grupa rozwija działalność w dwóch segmentach działalności: infrastruktury oraz obrotu, oferując swoim klientom dwa podstawowe produkty: gaz ziemny oraz energię elektryczną.