"W związku ze zmianą harmonogramu PDO (…) weryfikacja zgłoszeń do PDO i wyrażenie zgody przez każdego z pracodawców spółki na skorzystanie przez pracowników z PDO nastąpi najpóźniej do dnia 24 czerwca 2015 r. Niezwłocznie po tym terminie zostanie określona ostateczna wartość zobowiązań wynikających z przeprowadzenia programu" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej PKP Cargo zwiększyło wartość maksymalnego zobowiązania wynikającego z wdrożenia programu dobrowolnych odejść (PDO) do 96,5 mln zł. W okresie zapisów do PDO zakończonych 17 czerwca, do programu zgłosiło się łącznie 1 191 pracowników, wobec pierwotnie oczekiwanych ok. 250.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (ok. 48% udziału w rynku według masy i ok. 57% według pracy przewozowej w 2014 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.