"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło (...) uchwałę w sprawie podziału zysku, w której przeznaczyło kwotę 2 160 850 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych jest 8 643 400 akcji spółki. Zgodnie z podjęta przez zwyczajne walne zgromadzenie uchwałą w sprawie wypłaty dywidendy, dzień dywidendy (dzień ustalenia praw do dywidendy) został ustalony na dzień 2 lipca 2015 r., a dzień wypłaty dywidendy został ustalony na 20 lipca 2015 r." - głosi komunikat.

Mercator Medical to producent rękawic medycznych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Działa na rynku Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji.