"W związku z wypracowaniem w roku obrachunkowym 2014 (trwającym od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.) zysku netto w wysokości 13 364 920,49 zł zarząd emitenta postanowił zwrócić się z rekomendacją do rady nadzorczej i zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, aby na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 4 786 174,50 zł, tj. 0,50 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Komputronik odnotował 20,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w rok finansowym 2014/2015 (zakończonym 31 marca 2015 r.) wobec 23,87 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w r.fin. 2014/ 2015 wyniósł 13,37 mln zł wobec 12,2 mln zł zysku rok wcześniej. Jednostkowy zysk brutto ze sprzedaży wyniósł odpowiednio: 155,64 mln zł wobec 128,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Komputronik, dystrybutor sprzętu IT, jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Komputronik Biznes sp. z o.o., Komputronik API sp. z o.o., Benchmark sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o. i niemiecka Komputronik GmbH. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,25 mld zł w r.fin. 2014/2015.