"Po dokonaniu analizy możliwych scenariuszy i perspektyw rozwoju spółki, zarząd stoi na stanowisku, iż powyższa decyzja leży w interesie zarówno spółki, jak i jej akcjonariuszy i w wymierny sposób przyczyni się do budowania wartości spółki" - czytamy w komunikacie.

Aby zapewnić skuteczność procesu pozyskania inwestora, zarząd proponuje przeprowadzić zmiany w statucie. W tym celu planuje zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie.

Dom Maklerski WDM S.A. jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej, która na dzień 31 grudnia 2014 r. składała się z następujących podmiotów: WDM Autoryzowany Doradca, WDM Inwestycje, WDM Capital (obecnie Everest Investments), WDM Capital USA, Astoria Capital, Arkadia (obecnie Everest Investments Holding), Perma-Fix Technologies Europe, Verisante Technology Europe, Cardiogenics Poland, HydroPhi Technologies Europe S.A. oraz HydroPhi Technologies Europe Sp. z o.o.