"Dzięki udanym przejęciom BTDG i C.Hartwig oczekujemy, że spółka w 2015r. istotnie poprawi wyniki finansowe pomimo zawirowań na lokalnym rynku węgla i kryzysu ukraińskiego (…) Podnosimy naszą wartość godziwą akcji OT Logistics z 271 zł do 311 zł na akcję i ustalamy cenę docelową na poziomie 341 zł na akcję w horyzoncie 12-miesięcznym" - czytamy w raporcie

Rekomendacja została wydana przy cenie 265 zł za akcję. W środę na zamknięciu kurs akcji wynosił 271 zł.

Analitycy Vestor DM prognozują, że znormalizowany zysk netto OT Logistics w 2015 r. wyniesie 25,8 mln zł, przy przychodach na poziomie 867,6 mln zł.