"Wyższe wartości odnotowano dla większości składowych wskaźnika, a zwłaszcza dla oceny dotyczącej przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost o 9,4 pkt proc.). Niewielki spadek wystąpił jedynie dla oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadek o 0,6 pkt proc.)" - czytamy w komunikacie.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 5,5pkt proc. i ukształtował się na poziomie -11,7 pkt (i był wyższy o 7,1 pkt niż przed rokiem).

"Wartości wszystkich składowych wskaźnika wzrosły. Znacznie lepiej niż w poprzednim miesiącu, oceniane były przyszła sytuacja ekonomiczna kraju oraz przyszłe zmiany poziomu bezrobocia (dla obu składowych wzrost o 9,4 pkt proc.)" - czytamy również w komunikacie.

Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone  jest z częstotliwością miesięczną - jako badanie wspólne GUS i NBP. W tym miesiącu przeprowadzono 1 484 wywiadów w okresie 8-17 czerwca 2015 r. (w tym 133 metodą CATI).