Konsensus rynkowy wynosił 271-274 tys. wniosków.

Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 273 750, tj. spadła o 3 250 wobec skorygowanych danych z poprzedniego tygodnia, podano także.