W szczególności chodzi o zadłużenie z tytułu umowy kredytów niepodporządkowanych (Senior Facilities Agreement) z 11 kwietnia 2014 r. zawartej przez m.in. spółkę, z tytułu umowy kredytów niepodporządkowanych (Senior Facilities Agreement) z dnia 17 czerwca 2013 r. zawartej przez m.in. Polkomtel oraz z tytułu obligacji niepodporządkowanych (Senior Notes) z terminem wykupu w 2020 r., wyemitowanych przez Eileme 2 AB (publ) na podstawie umowy emisji obligacji (Indenture) z dnia 26 stycznia 2012 r., czytamy w komunikacie.

Pod koniec kwietnia grupa Cyfrowy Polsat poinformowała, że analizuje możliwość i ewentualne warunki przeprowadzenia refinansowania obecnego zadłużenia, celem m.in. uproszczenia jego struktury oraz obniżenia kosztów obsługi. Potwierdziła podjęcie wstępnych prac analitycznych dotyczących możliwości i ewentualnych warunków refinansowania obecnego zadłużenia grupy kapitałowej w łącznej wysokości 13 mld zł.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka.