Cyfrowy Polsat 

Cyfrowy Polsat rozpoczął wraz z grupą instytucji finansowych negocjacje mające na celu pozyskanie środków, które umożliwią zrefinansowanie zadłużenia spółki oraz podmiotów zależnych, podał Cyfrowy Polsat. >>>> 

ZUE 

Oferta ZUE, o wartości 53 mln zł netto, jest najniższa cenowo w ograniczonym postępowaniu przetargowym na "Przebudowę (modernizację) trasy tramwajowej na odcinku Dworzec Wileński – Żerań Wschodni" w Warszawie, wynika z komunikatu spółki. "Zamawiający: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Wartość netto złożonej przez Spółkę oferty: 53,0 mln zł. Wartość brutto złożonej przez Spółkę oferty: 65,2 mln zł. Termin realizacji zadania: 15 kwietnia 2016 roku" – czytamy w komunikacie.

Orphée

Tadeusz Tuora, członek Rady Dyrektorów Orphée oraz założyciel i akcjonariusz PZ Cormay "mając na uwadze najlepszy interes spółki" zdecydował o odejściu z Rady Dyrektorów Orphée, poinformował Tuora. >>>>  

Wielton 

Wielton rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w kwocie 14,49 mln zł, czyli 0,24 zł na akcję, podała spółka.  >>>>  

Libet 

Akcjonariusze Libetu postanowili przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 11,87 mln zł w całości na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego.  

PKM Duda 

Akcjonariusze Polskiego Koncernu Mięsnego Duda (PKM Duda) zdecydowali o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2014 w wysokości 6,69 mln zł na kapitał zapasowy i na pokrycie strat z lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego. 

Rovese  

Akcjonariusze Rovese zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 534,57 mln zł na pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie 80,22 mln zł, a  pozostałej kwoty na kapitał zapasowy spółki, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego. 

GTC  

Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) mają zdecydować w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 140 mln nowych akcji serii K z prawem poboru, przy cenie emisyjnej nie niższej niż 5 zł za akcję, wynika z projektu uchwały zgłoszonego na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 30 czerwca br. Według projektu uchwały dzień prawa poboru akcji nowej emisji ma być ustalony na 10 września.

Heart of Poland 

American Heart of Poland zamierza nabyć w celu umorzenia 39,3 tys. obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 39,3 mln zł, 40 tys. obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł oraz 20 tys. obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. „Emitent zamierza dokonać umorzenia obligacji nabywanych w dniu 29 czerwca" – czytamy w komunikacie.

IPF  

Zarząd GPW w Warszawie określił poniedziałek, 29 czerwca jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 200 tys. obligacji serii IPFIP030620 IPF Investments Polska o wartości 200 mln zł, podała giełda. >>>>  

Ipopema Securities 

Ipopema Securities będzie wnioskować do walnego zgromadzenia o przeznaczenie całego zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014, w wysokości ok. 3,23 mln zł, na wypłatę dywidendy, co daje 0,1 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Bank Spółdzielczy w Limanowej 

Zarząd GPW w Warszawie określił 3 lipca jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 5 tys. obligacji serii BSL0525 o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł wyemitowanych przez Bank Spółdzielczy w Limanowej, podała giełda. >>>>  

OT Logistics 

Zbigniew Nowik, pełniący dotychczas funkcję przewodniczącego rady nadzorczej OT Logistics, został powołany na stanowisko prezesa zarządu, podała spółka. Zastąpi Piotra Pawłowskiego, który obejmie funkcję wiceprezesa zarządu. >>>>  

Polnord 

Grupa Waryński i Polnord sprzedały do tej pory ponad 80% mieszkań w realizowanym wspólnie I etapie inwestycji Stacja Kazimierz na Woli w Warszawie, podał Waryński. W obiekcie sfinalizowano już realizację wszystkich kondygnacji oraz rozpoczęto prace wykończeniowe. Obiekt będzie gotowy na przyjęcie lokatorów w I kw. 2016 r.

Polnord terminowo wykupił obligacje 3-letnie o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 50 mln zł, podała spółka.
"Na dzień 26.06.2015 r. przypadał termin zapadalności obligacji wyemitowanych w dniu:
(i) 28.06.2012 r. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 30 mln zł,
(ii) 12.07.2012 r. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 10 mln zł,
(iii) 05.09.2012 r. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 10 mln zł" - głosi komunikat. Spółka dokonała wykupu obligacji ze środków własnych, podano również

Cube.ITG  

Skonsolidowany portfel zamówień Cube.ITG wyniósł blisko 125 mln zł w połowie czerwca br., czyli ponad 89% przychodów z 2014 r. To efekt wygranych przetargów i pozyskanych zleceń w ostatnim czasie oraz włączenia do konsolidacji wyników spółki ITMED i pośrednio Data Techno Park. Według prezesa Pawła Witkiewicza, zapowiada to historycznie rekordowe przychody w tym roku. >>>>  

PKP Cargo 

PKP Cargo miało 57,1% udziału w rynku kolejowych przewozów towarowych pod względem pracy przewozowej i 48,3% pod względem masy w maju br., podała spółka, powołując się na dane GUS. W ujęciu rocznym oznacza to wzrost o odpowiednio: 0,8 i 0,9 pkt proc. Narastająco po 5 miesiącach br. udział PKP Cargo pod względem masy wyniósł 48,02% (wzrost o 0,7 pkt proc. r/r), a pod względem pracy przewozowej 56,16% (spadek o 0,76 pkt proc. r/r). >>>>  

Global Cosmed 

Akcjonariusze Global Cosmed zdecydowali o przeznaczeniu 3,55 mln zł tj. 42% zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza 0,1 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>  

CEZ 

CEZ odłożył uruchomienie po postoju reaktora Bloku 2 elektrowni jądrowej Temelin z powodu wewnętrznego przecieku w generatorze parowym, podała spółka. >>>> 

Marvipol  

Akcjonariusze Marvipolu zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 30,42 mln zł zysku za 2014 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Po rozpatrzeniu wniosku zarządu (...) zwyczajne walne zgromadzenie Marvipol S.A. postanawia, że zysk netto w kwocie 30 423 tys. zł, osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., w całości przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w uchwałach.

Gothaer TU

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń zanotowało wzrost o 13% w skali składki przypisanej brutto do 570 mln oraz zysku netto o 6% r/r do 2,27 mln zł w 2014 rok. Spółka stawia w tym roku na zrównoważony rozwój, dywersyfikuje ofertę produktową i zwiększa jej dostępność, poinformowała prezes Gothaer TU S.A. Anna Włodarczyk-Moczkowska. >>>>  

CI Games

CI Games dąży do wypuszczenia na rynek trzeciej części "Snajper: Ghost Warrior" za rok, poinformował prezes Marek Tymiński. >>>>

Inno-Gene 

Inno-Gene może w I kwartale 2016 r. złożyć prospekt związany z przejściem na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z NewConnect. Przejściu będzie najprawdopodobniej towarzyszyła emisja akcji, która pomoże sfinansować projekty spółki, poinformowali członkowie zarządu Inno-Gene. >>>> 

Budimex 

Konsorcjum Budimeksu i Ferrovial Agroman złożyło najtańszą ofertę, wartą 188,46 mln zł brutto, na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów - Nowa Sól (trzeci odcinek od km 299+350 do km 316+640), podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.>>>>   

KGHM 

KGHM Polska Miedź poinformuje w lipcu o rozpoczęciu konsolidacji Sierra Gorda. Decyzja dotycząca II fazy projektu zapadnie w przyszłym roku, poinformowali przedstawiciele spółki. >>>>  

Mirbud  

Akcjonariusz Mirbudu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Mirbud S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zysk netto w kwocie 8 464 545,43 zł za 2014 rok postanawia w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwałach walnego.

Rawlplug   

Akcjonariusze Rawlplug zdecydowali o przeznaczeniu 10,74 mln zł na dywidendę, co daje wypłatę w wysokości 0,33 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

LPP  

Akcjonariusze LPP zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty w wysokości 57,99 mln zł z zysku za 2014 r., podała spółka >>>>  

11bit Studios  

Akcjonariusze 11bit Studios zdecydowali o ubieganiu się o wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podała firma. Debiut planowany jest na jesień br. >>>>  

BBI Development 

Akcjonariusze BBI Development upoważnili zarząd do nabywania do 5,8 mln akcji własnych spółki po cenie nie wyższej niż 2 zł w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego. Skup akcji własnych nastąpi do 30 czerwca 2016 roku, podała spółka. Na skup akcji na najbliższy rok zostanie przeznaczona kwota ok. 3 mln zł. >>>>   

Grupa Kęty 

Grupa Kęty prognozuje dla II kwartału br. 490-495 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (wzrost o 11% r/r), 48-50 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego, 63-65 mln zł EBITDA oraz 84-86 mln zł zysku netto, porównywalnie do ubiegłego roku, podała spółka. >>>> 

Bank Millennium 

Agencja ratingowa Moody's potwierdziła długoterminowy i krótkoterminowy rating depozytowy Banku Millennium na poziomie 'Ba1/NP/perspektywa stabilna' oraz podwyższyła bazową ocenę kredytową (BCA) do poziomu 'ba3' z 'b1', podał bank. >>>>  

Orbis 

Orbis wyemitował 300 tys. obligacji zwykłych, na okaziciela serii ORB A 260620, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Cena emisyjna obligacji jest równa ich wartości nominalnej, podała spółka. Środki z emisji zostaną przeznaczone na spłatę części kredytu w Pekao i Société Generale na kwotę 480 mln zł.

Altus TFI 

Akcjonariusze Atlus TFI zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2014 r. na kapitał zapasowy. Kwota 32,5 mln zł z kapitału zapasowego zostanie przeznaczona na skup akcji własnych, wynika z uchwał walnego. >>>>