Papiery mają być notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą IPP0620, czytamy w komunikacie.

Na początku czerwca IPF Investments Polska – spółka zależna International Personal Finance (IPF) - zakończyła emisję pięcioletnich obligacji o wartości 200 mln zł. Termin wykupu obligacji przypada na 2020 r. Oprocentowanie jest zmienne, równe stawce 6 miesięcznego WIBORu powiększonego o marżę w wysokości 4,25%.

IPF - właściciel Provident Polska - jest notowany na warszawskiej giełdzie od marca 2013 r.