Papiery mają być notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą BSL0525, czytamy w komunikacie.

Wcześniej Bank Spółdzielczy w Limanowej dokonał przydziału nowej emisji 5 tys. niezabezpieczonych obligacji serii BSL0525 o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł. Celem emisji jest wzrost poziomu funduszy własnych poprzez powiększenie poziomu kapitału Tier II.