Według prezesa Pawła Witkiewicza, zapowiada to historycznie rekordowe przychody w tym roku.

"Dzięki portfelowi zamówień, jaki wypracowała dotychczas GK Cube.ITG, już teraz możemy zadeklarować, że skonsolidowane przychody, jakie osiągniemy w tym roku będą rekordowe w naszej historii. Z pewnością nie powiedzieliśmy też ostatniego słowa w kwestii pozyskanych zleceń, a trwające postępowania przetargowe dają dużą szansę, na podpisanie kolejnych, znaczących umów jeszcze w 2015 roku" - powiedział Witkiewicz, cytowany w komunikacie.

W ramach grupy kapitałowej kontynuowane są intensywne działania, mające zapewnić optymalny portfel zamówień, czego efektem było pozyskanie dwóch ważnych kontraktów: na wykonanie ekspozycji stałej w kaponierze i jej otoczeniu w Cytadeli Warszawskiej oraz wdrożenie w grupie kapitałowej Polskie Sieci Elektroenergetyczne Systemu Informacji Przestrzennej, których łączna wartość przekracza 22 mln zł. Udział GK Cube.ITG w realizacji tych umów to odpowiednio 71% i 30%. Sukcesem zakończyły się również negocjacje z właścicielem jednej z największych sieci handlowych w Polsce, dotyczących modernizacji infrastruktury IT w sieci sklepów. Dzięki umowie ramowej na modernizację co najmniej 500 placówek, backlog GK Cube.ITG zwiększył się o kolejne 5 mln zł, podano również.

Cube.ITG koncentruje się na wdrażaniu i integracji rozwiązań aplikacyjnych (zarówno własnych, jak i firm trzecich), głównie wśród dużych podmiotów. Spółka realizuje projekty we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki: bankowości, telekomunikacji, energetyce, handlu, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia. Dostarcza usługi pokrywające cały cykl życia projektu: od analizy wdrożeniowej, poprzez rozwój oraz integrację i utrzymanie rozwiązań. Spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect w 2014 roku.