W ujęciu rocznym oznacza to wzrost o odpowiednio: 0,8 i 0,9 pkt proc. Narastająco po 5 miesiącach br. udział PKP Cargo pod względem masy wyniósł 48,02% (wzrost o 0,7 pkt proc. r/r), a pod względem pracy przewozowej 56,16% (spadek o 0,76 pkt proc. r/r).

"W maju grupa PKP Cargo zanotowała ponad trzykrotnie większy od rynku wzrost procentowy w przewiezionej masie. Potwierdza to skuteczność naszej strategii handlowej. Cechuje nas coraz wyższa efektywność przewozów, co przekłada się na bardziej konkurencyjną ofertę dla naszych klientów. Przyśpieszamy również na pozostałych odcinkach biznesu. Niedługo zaprezentujemy nowe możliwości w zakresie terminali i taboru" - powiedział prezes Adam Purwin, cytowany w komunikacie.

Maj był pierwszym miesiącem w tym roku, gdy masa towarowa przewieziona koleją w Polsce była większa w ujęciu rocznym. Łączne przewozy w Polsce wyniosły w tym miesiącu 18,83 mln ton, o 0,17 mln ton więcej, niż rok temu (+0,9%). W tym okresie grupa PKP Cargo zanotowała ponad trzykrotnie wyższy wzrost procentowy niż rynek (+2,9% r/r), przewożąc 9,09 mln ton.

Wzrosła też praca przewozowa - w maju przewoźnicy kolejowi w Polsce wykonali łącznie 4,33 mld tkm, o 0,04 mld tkm więcej, niż rok temu (+1,1%). W tym miesiącu praca przewozowa grupy PKP Cargo wyniosła 2,47 mld tkm, wyraźnie rosnąc w ujęciu rocznym (+2,5%), podano w materiale.

W podziale na grupy towarowe, w ujęciu rocznym Grupa PKP Cargo zanotowała wyraźny wzrost szczególnie w przewozach węgla kamiennego (+5% pod względem masy i pracy przewozowej), rudy żelaza (+51% w masie i +152% w pracy przewozowej) oraz ropy i jej przetworów (+18% w masie i +126% w pracy przewozowej).

"Przewozy węgla były większe ze względu na wzrost popytu na to paliwo wydobyte w polskich kopalniach oraz pozyskanie nowych relacji przewozowych przez grupę PKP Cargo. Za duże wzrosty w przewozach rudy odpowiada zwiększone zapotrzebowanie przemysłu metalurgicznego, a w przewozach ropy naftowej i jej produktów - zwiększony eksport paliw na Ukrainę oraz pozyskanie przewozów asfaltu do Rumunii" - podsumowano w komunikacie.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (ok. 48% udziału w rynku według masy i ok. 57% według pracy przewozowej w 2014 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.