Prezydent podpisał ustawę o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Nowe prawo pozwala na zwolnienie kierowców podróżujących autostradami z opłat. Płatności dla prywatnych zarządców dróg przejmie państwo. Otwarcie autostradowych bramek ma pomóc w okresie wakacyjnym zapewnić płynność ruchu na najważniejszych szlakach.

W informacji dotyczącej podpisania ustawy, prezydenccy urzędnicy podkreślili, że dokument ma służyć zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności w przypadku zwiększenia jego natężenia. O tym, gdzie ustawa znajdzie zastosowanie, zdecyduje minister właściwy do spraw transportu w rozporządzeniu w odniesieniu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W dokumencie zostanie opisany sposób "ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę porę i kategorię dnia, porę roku i płynność ruchu".

>>> Czytaj też: Kaźmierczak odpowiada Ewie Kopacz w sprawie obniżki podatków: "Powinna Pani przyznać nagrodę Kapicy"