"Dywidenda zostanie wypłacona:
- z zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 10 653 326,06 zł,
- z kapitału zapasowego Spółki w kwocie 91 473,94 zł" – czytamy w komunikacie.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy to 12 sierpnia, a ustala termin wypłaty dywidendy na 27 sierpnia 2015 r. Dywidendą objęte są wszystkie 32 560 000 akcji spółki.

Grupa Rawlplug (wcześniej Koelner) to międzynarodowy holding, skupiający zakłady produkcyjne i spółki dystrybucyjne z 16 krajów świata. Zasięg dystrybucji produktów oferowanych przez Grupę obejmuje około 72 państwa znajdujące się na 4 kontynentach. Grupa zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją. Skonsolidowane przychody Rawlplug sięgnęły 639,5 mln zł w 2014 r.