Moody's podwyższył także ocenę ryzyka kontrahenta (CR Assesment) do poziomu 'Baa3(cr)/Prime-3(cr)' z poziomu 'Ba1(cr)/Not-Prime(cr)'. "Przyczyną zmiany powyższych rodzajów ratingów przez agencję Moody's jest podwyższenie przez tę agencję bazowej oceny kredytowej (BCA) podmiotu dominującego wobec Banku, Banco Comercial Portugues S.A., do 'caa1' z 'caa2'" - czytamy w komunikacie.

Bieżące ratingi banku nadane przez agencję Moody's, po zmianach, przedstawiają się następująco: długoterminowy rating depozytowy: Ba1 krótkoterminowy rating depozytowy: NP, BCA (bazowa ocena kredytowa): ba3, Perspektywa: stabilna, CR Assessment (ocena ryzyka kontrahenta): Baa3 (cr)/ Prime-3 (cr).

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.