Oto lista transakcji, które – na mocy rządowego dekretu – wciąż mogą być przetwarzane przez greckie banki oraz lokalne oddziały zagranicznych kredytodawców.

- Wypłaty emerytur;

- Wypłaty gotówkowe z bankomatów do 60 euro dziennie (na jedną kartę/jedno konto). Ma to również zastosowanie do rachunków bankowych powiązanych z daną kratą. Żadne ograniczenia nie zostały nałożone na wypłaty dokonywane za pośrednictwem karty debetowej lub kredytowej wydanej za granicą;

- Płatności dokonywane za pośrednictwem przedpłaconych kart kredytowych do istniejącego limitu. Emisja nowych kart przedpłaconych została zablokowana;

- Płatności z karty kredytowej lub debetowej dokonywane pomiędzy rachunkami w Grecji;

- Płatności i przelewy dokonywane za pośrednictwem bankowości internetowej lub bankowości telefonicznej pomiędzy rachunkami w Grecji;

- Płatności z zagranicy na konta bankowe w Grecji;

- Transakcje Republiki Greckiej;

- Płatności za import podstawowych towarów (w tym medykamentów), po zatwierdzeniu przez Komisję Skarbu Państwa;

- Rozliczenie płatności dokonanych przez 28 czerwca;

- Grecy mieszkający lub podróżujący za granicę nie będą mogli korzystać ze swoich kart debetowych przy transakcjach przekraczających 60 euro. Możliwość dokonywania płatności kartami kredytowymi została zablokowana;

- Rodzice, którzy chcą dokonać płatności za czesne dzieci studiujących za granicą, muszą ubiegać się o zezwolenie Komisji Skarbu;

- Żadne kary i grzywny nie mogą być nakładane na klientów w związku z opóźnieniami w płatnościach i ratach, które będą skutkiem zamknięcia banków. Instytucje finansowe, które naruszą dekret mogą zostać ukarane grzywną równą 10 proc. transakcji przeprowadzonych z naruszeniem prawa. Mogą być również zmuszone do zwolnienia pracowników, którzy zatwierdzili te transakcje;

- Wyłączne do wydłużenia okresu zamknięcia greckich banków oraz zmiany limitów dokonywanych transakcji ma grecki minister finansów.