Liczba akcji spółki objętych dywidendą wynosi 19 021 600 sztuk.

"Jednocześnie WZ postanowiło określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 25 września 2015 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 09 października 2015 roku (termin wypłaty dywidendy)" - czytamy w komunikacie.

Na początku czerwca spółka podała, że jeden z akcjonariuszy wnioskuje o wypłatę dywidendy wysokości 5,66 mln zł, a więc całego jednostkowego zysku wypracowanego przez spółkę w 2014 roku, wobec propozycji zarządu przeznaczenia 4,37 mln zł, tj. 77% zysku za 2014 r. na wypłatę dla akcjonariuszy.

W ub.r akcjonariusze Protektora zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 5,13 mln zł, co dało wypłatę 0,27 zł na akcję.

Protektor odnotował 6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 4,82 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 5,66 mln zł wobec 0,1 mln zł straty rok wcześniej.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii.