"Zwyczajne walne zgromadzenie (...) postanawia zysk netto za rok 2014 wynoszący 5 488 363,04 zł przeznaczyć:

- w części tj. 1 159 193,80 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,1 zł na jedną akcję,
- w części tj. 25 000,00 zł przeznaczyć na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w części tj. 11 000,00 zł  z przeznaczeniem na nagrodę dla prezesa zarządu pana Jerzego Kuleszy,
- w części tj. 10.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla członka zarządu pani Jankowskiej-Kuchno,
- pozostałą część tj. 4 283 169,24 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 7 lipca 2015 r., a termin wypłaty dywidendy na 15 lipca 2015 r.

W ubiegłym roku akcjonariusze Vindexus zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,58 mln zł, tj. 0,05 zł na akcję.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.