Wniosek wpłynął 26 czerwca br., sprawa jest w toku, podano także.

"Zgłaszana koncentracja polega na przejęciu przez spółkę Delko SA z siedzibą w Śremie kontroli nad spółką Delkor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Koncentracja nastąpi w ramach jednej transakcji polegającej na nabyciu 100% udziałów w spółce Delkor Sp. z o.o." - głosi komunikat.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki Delko SA i jej grupy kapitałowej jest hurtowa sprzedaż artykułów chemii gospodarczej, kosmetyków i artykułów higienicznych. Grupa kapitałowa Delko prowadzi swoją działalności na terytorium Polski. Przejmowana spółka prowadzi działalność na terytorium Polski w zakresie sprzedaży hurtowej artykułów chemii gospodarczej, kosmetyków i artykułów higienicznych.

Delkor jest kontrolowana (w 100%) przez spółkę Trio Plus, która nie posiada innych spółek zależnych a jej przeważającym przedmiotem działalności jest pośrednictwo pieniężne i działalność firm centralnych i holdingów, podano również.