Konsensus rynkowy wynosił 0,2 proc. wzrostu miesiąc do miesiąca.

W ujęciu rocznym odnotowano spadek o 0,4 proc. w ujęciu realnym (i nie zmieniła się w ujęciu nominalnym). Konsensus wynosił 2,5 proc. wzrostu w tym ujęciu.