Mimo że złoto jest traktowane przez wielu inwestorów jako „bezpieczna przystań” w czasach zwiększonej niepewności na rynkach finansowych, to cena tego surowca znajduje się pod presją podaży.

Możliwe, że inwestorzy już wcześniej zdyskontowali obawy o wyjście Grecji ze strefy euro. Możliwe też, że spora część z nich nie traktuje już złota jako bezpiecznej odskoczni od rynków akcji, biorąc pod uwagę fakt, że od wielu miesięcy notowania żółtego kruszcu poruszają się w trendzie spadkowym. Obecnie, pomijając kwestię Grecji, spadkom cen złota sprzyja zarówno sytuacja fundamentalna, jak i sytuacja techniczna.

Obecnie najważniejszą barierą dla strony podażowej na wykresie złota są okolice 1170 USD za uncję, czyli poziom, który zatrzymał niedźwiedzie już dwukrotnie w tym miesiącu. Jego pokonanie będzie oznaczało możliwość ruchu spadkowego sięgającego poniżej 1150 USD za uncję.

SREBRO

Cena srebra kontynuuje ruch spadkowy, zbliżając się do ważnego poziomu wsparcia.

Od wzrostu rozpoczęła się także wczorajsza sesja na rynku srebra. Notowania tego metalu zaczęły tydzień w okolicach 16 USD za uncję, jednak poziom ten okazał się silnym technicznym oporem i cena srebra szybko zamknęła lukę wzrostową.

Dzisiaj rano notowania tego metalu szlachetnego poruszają się w dół, idąc za przykładem złota. W przypadku srebra efekt „bezpiecznej przystani” jest dużo słabszy ze względu na fakt, że metal ten jest w większym stopniu niż złoto wykorzystywany w przemyśle – srebro jest więc dla wielu inwestorów metalem zarówno szlachetnym, jak i przemysłowym.

Obecnie notowania srebra zbliżają się do poziomu wsparcia w okolicach 15,50 USD za uncję. To silna bariera, jednak jeśli zostanie ona pokonana, to zwiększy się szansa na to, że notowania srebra przetestują kolejne wsparcie w rejonie 15 USD za uncję.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.