"Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu w wysokości stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów bankowych w PLN (WIBOR6M) powiększonej o marżę, naliczonemu w skali roku od wartości nominalnej obligacji, przy czym odsetki będą wypłacane z dołu co sześć miesięcy, poczynając od daty emisji, a ich wysokość będzie podlegać zmianie w zależności od zmiany stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów bankowych w PLN (WIBOR6M)" - czytamy w komunikacie.

Cel emisji nie został określony. Ostateczny termin wykupu obligacji został ustalony na 28 czerwca 2019 roku z możliwością ich wcześniejszego wykupu. Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, podano również.

Szacunkowa wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych spółki na dzień 31 marca 2015 roku wynosi: 277 393 417 zł.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje deweloperskie w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku.