Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 11,1 proc. w maju bieżącego roku, czyli bez zmian wobec kwietnia 2014 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Dokładnie takiego wyniku spodziewali się analitycy. W całej Unii Europejskiej wskaźnik ten wyniósł w maju 2015 r. 9,6 proc., tj. tyle samo co w zeszłym miesiącu i wobec 10,3 proc. rok wcześniej.

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 7,8 proc. w maju 2015 r., czyli tyle samo, co w poprzednim miesiącu. W maju 2014 r. wynosiła 9,2 proc. Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 1 350 tys. w maju. Miesiąc wcześniej było to 1 359 tys. osób.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia, czyli odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec maja 10,8 proc.

Różnice w danych wynikają z odmiennej metodologii stosowanej przed te dwa urzędy.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

>>> Czytaj też: Za dwa miesiące bezrobocie w Polsce będzie jednocyfrowe?

Unijnym liderem, jeśli chodzi o stopę bezrobocia, są Niemcy. Wskaźnik ten wyniósł tu w maju 4,7 proc. Po drugiej stronie rankingu znajduje się Grecja (25,6 proc. - ostatnie dostępne dane za marzec 2015) oraz Hiszpania (22,5 proc.).

Stopa bezrobocia w krajach Europy w maju 2015 r.

Infografika

W porównaniu z poprzednim rokiem, stopa bezrobocia obniżyła się w 22 państwach UE, wzrosła w pięciu i nie zmieniła się tylko w jednym - na Cyprze. Najmocniejsze spadki zanotowano na Litwie (z 11 proc. do 8,2 proc.), w Hiszpanii (z 24,7 proc. do 22,5 proc.) i w Irlandii ( z 11,7 proc. do 9,8 proc.). Bezrobocie wzrosło w tym czasie w Belgii ( z 8,4 proc. do 8,6 proc.), Francji (z 10,1 proc. do 10,3 proc.), Rumunii (z 6,8 proc. do 7,1 proc.), Austrii ( z 5,6 proc. do 6 proc.) oraz Finlandii (z 8,6 proc. do 9,4 proc.).

Powoli poprawia się też sytuacja na rynku pracy młodych. Bezrobocie wśród osób poniżej 25. roku życia wyniosło w UE w maju 20,6 proc., a w strefie euro - 22,1 proc. Dla porównania, rok temu było to odpowiednio 22,2 proc. i 23,8 proc. Najniższą stopą bezrobocia młodych mogą poszczycić się Niemcy (7,1 proc.), Dania (10 proc.) i Austria (10,2 proc.). Najtrudniej na rynku pracy wciąż mają młodzi Grecy. Bez pracy jest tu aż 49,7 proc. osób poniżej 25. roku życia. Fatalna sytuacja panuje też w Hiszpanii (49,3 proc.) oraz Chorwacji (43,6 proc. w pierwszym kwartale 2015) i we Włoszech (41,5 proc.).

>>> Polecamy: Tak wygląda polska bieda. Najważniejsze fakty o ubóstwie Polaków