"To kolejna po ustawie o odnawialnych źródłach energii, zakładającej obniżenie obciążenia tych przedsiębiorstw, pomoc w zrównaniu warunków ich działania z podobnymi firmami w Europie" - wyjaśnia minister.

"Chcemy jeszcze, a minister finansów już się na to zgodził, żeby były pewne odciążenia akcyzyjne, prawie dwukrotnie wieksze" - mówił Andrzej Czerwiński.
Minister Skarbu Państwa przedstawił w Częstochowie program "Śląsk 2.0", zakładający poprawę funkcjonowania przemysłu w tym województwie.

Andrzej Czerwiński zapewnia, że program skierowany jest nie tylko dla aglomeracji śląskiej, ale też północnego subregionu województwa. Jak powiedział, to nadzieja dla ludzi zaangażowanych w rozwój tych terenów.

"Są tu atuty, by z tych środków, które pani premier zadeklarowała i które będą dla całego regionu, subregion częstochowski również skorzystał" - uważa minister.
Specjalny program "Śląsk 2.0" ma zostać dziś przyjęty przez radę ministrów na specjalnym posiedzeniu rządu w Katowicach.

>>> Czytaj też: Banki będą ciąć koszty, ale nie na oślep. "Likwidujcie papier, nie ludzi"