Podmiot został umieszczony w rubryce "Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego)".

Właściwa prokuratura to Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz - Północ.