Zysk operacyjny wyniósł 8,62 mln euro wobec 4,94 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,48 mln euro w 2015 r. wobec 32,81 mln euro rok wcześniej.

Tatry Mountain Resorts a.s. z siedzibą w Liptovský Mikuláš jest największym podmiotem świadczącym usługi turystyczne na Słowacji. Spółka jest właścicielem i operatorem ośrodków narciarskich i hoteli w Tatrach Wysokich i Tatrach Niskich. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od października 2012 r.