"Koncentracja wywiera wpływ na rynek prywatnych usług medycznych w aglomeracji warszawskiej. Nie dojdzie na nim jednak do ograniczenia konkurencji, a Lux Med będzie musiał nadal liczyć się z konkurencją dużych centrów medycznych oraz  mniejszych lecznic prywatnych" - głosi komunikat.

Przejmujący przedsiębiorca wraz ze swoimi spółkami zależnymi prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług opieki medycznej. Prowadzi placówki w całej Polsce, pod markami Lux med i Medycyna Rodzinna. Magodent świadczy usługi medyczne w Warszawie, głównie z zakresu onkologii, podano również.

Wniosek do UOKiK wpłynął 2 kwietnia.

Lux Med wraz ze swoimi spółkami zależnymi prowadzi działalność na terytorium Polski w zakresie świadczenia usług szeroko pojętej opieki medycznej (w tym szpitalnej, ambulatoryjnej, badań diagnostycznych), posiadając ośrodki medyczne między innymi w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie i Białymstoku. Należy do międzynarodowej grupy kapitałowej Bupa.