"Nasza strategia obejmuje sprzedaż systemów dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego kluczowym liderom opinii, czyli lekarzom i osobom będącym specjalistami w dziedzinie anestezjologii w najważniejszych rynkach europejskich w celu zademonstrowania i upublicznienia skuteczności naszego urządzenia w zakresie wykonywania bezbolesnych i precyzyjnych iniekcji w przestrzeń zewnątrzoponową. Jednocześnie poczyniliśmy znaczący postęp w zakresie prowadzonych badań klinicznych w Stanach Zjednoczonych, które dostarczą nam dodatkowe potwierdzenie skuteczności naszej technologii. Oczekujemy, że kolejne umowy na dystrybucję produktów na terenie Europy zawrzemy i ogłosimy jeszcze w tym roku" - powiedział Osser, cytowany w komunikacie. 

"Od uzyskania znaku CE i pozwolenia na sprzedaż systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego w Unii Europejskiej we wrześniu 2014 roku jesteśmy w trakcie aktywnych rozmów z wieloma potencjalnymi partnerami strategicznymi z różnych państw europejskich. W marcu 2015 roku zawarliśmy pierwszą umowę na wyłączność, dotyczącą dystrybucji systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego na terenie Polski ze spółką Trimed Sp.z.o.o., jednym z czołowych dystrybutorów sprzętu diagnostycznego w Polsce. Trimed zakupił niewielką liczbę urządzeń początkowo do użytku własnego i celów szkoleniowych dotyczących użytkowania produktu, a przeprowadzenie pełnego procesu komercjalizacji urządzenia w Polsce planowane jest jeszcze w tym roku. Oczekujemy, że wprowadzenie na rynek europejski systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego, CompuFlo, nastąpi dzięki wykorzystaniu różnych kanałów marketingowych, takich jak zjazdy medyczne,sprzedaż bezpośrednia do oddziałów anestezjologicznych w publicznych szpitalach i prywatnych klinikach oraz poprzez szeroką kampanię marketingową w celu upublicznienia wyników i postępów w prowadzonych badań klinicznych systemu w Stanach Zjednoczonych i programów pilotażowych w Europie" - powiedział także Osser.

Dodał, że w czerwcu spółka podpisała umowę na dystrybucję systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego na terenie Włoch z Moss S.p.A - jednym z czołowych dystrybutorów sprzętu diagnostycznego i specjalistycznego sprzętu chirurgicznego we Włoszech. Dostarczenie naszych urządzeń do Moss planowane jest w ciągu następnych kilku tygodni.

"Szacujemy, że około 1 milion pacjentów rocznie otrzymuje znieczulenie zewnętrzoponowe podczas zabiegów chirurgicznych we Włoszech, dlatego w naszej ocenie Włochy są obiecującym rynkiem dla naszych urządzeń. Wierzymy, że duże doświadczenie Moss z zakresu dystrybucji i wprowadzania nowych urządzeń medycznych we Włoszech pomoże nam w przyśpieszeniu procesu komercjalizacji naszego systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego na tym rynku" - powiedział także Osser.

Milestone Medical, Inc. opracowała sterowane komputerowo, bezbolesne medyczne systemy dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego oraz iniekcji dostawowych oparte na opatentowanej technologii firmy Milestone Scientific Inc. Opracowanie systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego oraz systemu iniekcji dostawowych zostało zakończone. Obecnie firma czeka na wydanie zezwolenia na wprowadzenie na rynek obu systemów na terenie Stanów Zjednoczonych. Spółka otrzymała znak CE i pozwolenie na sprzedaż obu systemów w Unii Europejskiej.