"Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 13 310 534,00 zł.  Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 2,00 zł brutto" – czytamy w komunikacie.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 15 września. Wypłata ma nastąpić 30 września br.

Dywidendą objęte są akcje spółki w liczbie 6 655 267 sztuk. Akcje własne skupione przez spółkę w liczbie 69 733 nie uczestniczą w podziale zysku, podano także.

Stalprodukt odnotował 91,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 72,75 mln zł zysku rok wcześnie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 27,15 mln zł wobec 9,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych.