"W ujęciu narastającym sprzedaż grupy kapitałowej Redan wyniosła 296 mln zł i była wyższa o 13% w porównaniu do sprzedaży osiągniętej w tożsamym okresie roku poprzedniego." - czytamy w komunikacie.

Powierzchnia całej sieci sprzedaży grupy na koniec lipca wyniosła 111,1 tys. m2, co oznacza wzrost o 8% r/r, podano także.

"W segmencie dyskontowym poziom sprzedaży towarów w lipcu 2015 r. wyniósł 24 mln zł, co oznacza poziom o 17% wyższy niż w lipcu roku poprzedzającego" - czytamy dalej.

Sieć Textilmarket na koniec czerwca składała się z 324 sklepów własnych o łącznej powierzchni 69,7 tys. m2 i była na poziomie 10% wyższym niż na koniec czerwca 2014.

"Wartość sprzedaży towarów części modowej grupy Redan na rynku polskim w lipcu 2015 r. wyniosła 16 mln zł i była wyższa o 7% od osiągniętej w lipcu 2014 r., zaś przychody zrealizowane na rynkach zagranicznych wyniosły równowartość w złotych kwoty 2 mln zł i zmniejszyły się o 9% rok do roku" - napisała także spółka.

Sprzedaż na rynku polskim to sprzedaż we wszystkich kanałach dystrybucji w Polsce, sprzedaż zagraniczna to sprzedaż na rynku ukraińskim oraz rosyjskim we wszystkich kanałach dystrybucji oraz sprzedaż eksportowa z Polski. Łącznie wartość sprzedaży towarów na rynku modowym grupy Redan w lipcu 2015 r. wyniosła 18 mln zł i była wyższa o 5% od osiągniętej w lipcu 2014 r.

"W ujęciu narastającym wartość sprzedaży towarów części modowej grupy Redan na rynku polskim wyniosła 115 mln zł i była wyższa o 22% od osiągniętej w roku 2014 r., zaś przychody zrealizowane na rynkach zagranicznych wyniosły równowartość w złotych kwoty 16 mln zł i zmniejszyły się o 36% rok do roku. Łącznie wartość sprzedaży towarów na rynku modowym grupy Redan w 2015 r. wyniosła 131 mln zł i była wyższa o 9% od osiągniętej w tożsamym okresie roku 2014 r." - czytamy w materiale.

Punkty handlowe działające w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash w Polsce na koniec lipca 2015 r. miały łączną powierzchnię 34,9 tys. m2, tj. o 14% więcej niż w lipcu 2014 r., zaś na rynkach zagranicznych – 6,5 tys. m2, zatem o 30% mniej niż rok temu. Łącznie powierzchnia punktów handlowych części modowej wyniosła 41,4 tys. m2, tj. była o 4% wyższa niż w lipcu 2014 r.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.