Zysk operacyjny wyniósł 16,66 mln zł wobec 18,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 75,64 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 78,99 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015 r. wyniósł 2,77 mln zł wobec 7,94 mln zł zysku rok wcześniej.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju.