Przychody 86 największych firm motoryzacyjnych notowanych w rankingu wzrosły o +10,6 proc. (do 101 mld EUR), a ich zyski w 2014 r. poszybowały w górę (+76,2 proc.). Europa Środkowo-Wschodnia stała się atrakcyjnym miejscem dla inwestycji światowych producentów samochodów. W 2014 r. wyprodukowano tu 3,6 mln pojazdów, co stanowi 21 proc. całkowitej produkcji UE.

W 2014 roku co piąty samochód wyprodukowany w Unii Europejskiej zjechał z taśmy fabryki zlokalizowanej w Europie Wschodniej. Region przyciągnął szereg inwestycji zagranicznych dzięki atrakcyjnym kosztom pracy, bliskości geograficznej z Europą Zachodnią, wykwalifikowanym pracownikom oraz polepszającemu się klimatowi dla biznesu. Bardzo silnymi markami w regionie, które dzięki zagranicznym inwestycjom utrzymały się na rynkach światowych są Skoda i Dacia.

Produkcja pojazdów i sprzętu transportowego ma wymierny wpływ na wyniki finansowe Europy Środkowo-Wschodniej. Dla niektórych krajów regionu takich jak Węgry, Czechy, czy Słowacja, sektor ten stanowi 1/10 ich całkowitego wyniku finansowego. Branża generuje również znaczącą liczbę miejsc pracy – w 2013 roku w 6 krajach poddanych analizie w przedsiębiorstwach z grupy auto-moto, zatrudnionych było ponad 850 000 pracowników.

>>> Czytaj też: Najbardziej i najmniej ryzykowne kraje świata według Coface [MAPA]

Sektor motoryzacyjny stanowi istotną siłę napędową dla gospodarek regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki napływowi zagranicznych inwestycji, liczba samochodów produkowanych w CEE (Central Eastern Europe) przez ostatnie 10 lat wzrosła tu ponad dwukrotnie. Największe wzrosty osiągnęły Słowacja, Czechy i Rumunia, gdzie produkcja wzrosła trzy- a nawet czterokrotnie, podczas gdy w Polsce liczba wyprodukowanych samochodów w 2014 r. była zbliżona do poziomu produkcji w 2004 r. Dzięki zwiększeniu mocy produkcyjnych i wyższemu popytowi, Polska będzie jednak umacniać się na pozycji lidera w produkcji samochodów dostawczych przez najbliższe lata.

Eksport pojazdów stanowi znaczącą część handlu zagranicznego krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dla przykładu na Słowacji wynosi on 25 proc. całkowitego eksportu kraju. Produkcja samochodów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest silnie nastawiona na klientów zagranicznych. Jednak obecna sytuacja pokazuje, że strefa euro – główny rynek eksportowy – odżywa i rysuje lepsze perspektywy. Dzięki tym pozytywnym trendom także w innych krajach europejskich zapotrzebowanie na pojazdy wciąż rośnie. Mniejszy popyt na wyprodukowane samochody jest zauważalny w Rosji. Jest to jednak rekompensowane zwiększonym zapotrzebowaniem innych miejsc eksportu oraz dynamicznie rosnącej lokalnej sprzedaży.

Zwiększony popyt w krajach regionu CEE nie wystarczy jednak na to by sektor motoryzacyjny w Europie Środkowo-Wschodniej stał się niezależny od zapotrzebowania płynącego z rynków zewnętrznych. Przy takim nastawieniu na eksport ryzyko związane z pogorszeniem sytuacji na rynkach zagranicznych jest nieuniknione, choć wyższy potencjał wzrostu na rynkach krajowych mógłby zmniejszyć to ryzyko. Niewielki udział Rosji w strukturze eksportu pojazdów z regionu nie wpływa znacząco na jego ogólny wynik, zwłaszcza dzięki lepszym perspektywom w strefie euro.