Zysk operacyjny wyniósł 26,28 mln zł wobec 31,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 451,07 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 449,88 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2015 r. spółka miała 39,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 35,18 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 926,41 mln zł w porównaniu z 877,47 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 44,99 mln zł wobec 42,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,02 mld zł w 2014 r.