Zysk operacyjny wyniósł 17,45 mln zł wobec 13,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 132,54 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 114,04 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2015 r. spółka miała 10,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,01 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 235,79 mln zł w porównaniu z 202,12 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 6,45 mln zł wobec 8,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.