Zysk operacyjny wyniósł 3,87 mln zł wobec 10,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 96,67 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 62,17 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015 r. wyniósł 0,16 mln zł wobec 3,08 mln zł straty rok wcześniej.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Obecnie realizowane są projekty deweloperskie m.in. w: Warszawie, Trójmieście, Szczecinie i Łodzi.