Zysk operacyjny wyniósł 31,28 mln zł wobec 517,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 273,75 mln zł w I pół. 2015 r. wobec 223,39 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I pół. 2015 r. wyniósł 43,06 mln zł wobec 80,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Echo Investment zrealizowało ponad 100 projektów w kilkudziesięciu miastach Polski o łącznej powierzchni przekraczającej 1 mln m2. Spółka prowadzi również inwestycje w Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie. Działa w budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.