Zysk operacyjny wyniósł 2,43 mln zł wobec 2,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 186,04 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 196,81 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2015 r. wyniosła 3,94 mln zł wobec 3,65 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ferrum realizuje działalność w trzech podstawowych segmentach: produkcji rur, konstrukcji spawanych oraz działalności marketingowej i promocyjnej grupa składa się z jednostki dominującej oraz dwóch jednostek zależnych, tj. Zakładu Konstrukcji Spawanych Ferrum S.A. oraz Ferrum Marketing Sp. z o.o. Ferrum S.A. (do 2005 r. Huta Ferrum) jest notowane na warszawskiej giełdzie od 1997 r.